Dla kogo Dieta Cambridge

Dla kogo Dieta Cambridge

Dla wszystkich, którzy chcą zredukować masę ciała, w szczególności osób z

 • z dużą nadwagą BMI powyżej 27
 • z otyłością BMI powyżej 30 (zagrożenie zdrowia)
 • z otyłością olbrzymią BMI powyżej 40 (zagrożenie życia)
 • które nie odnotowują ubytków wagi, a stosują inne diety
 • które oczekują na zabieg chirurgiczny lub rehabilitację ruchową (szybki ubytek masy ciała)
 • które prowadzą nieregularny tryb życia, jako uzupełnienie codziennej diety

Dieta Cambridge nie może być stosowana przez:

 • dzieci i młodzież < 14 r. życia
 • osoby ze wskaźnikiem BMI <20
 • kobiety w ciąży i matki karmiące, które urodziły dziecko w ciągu ostatnich trzech miesięcy

Przeciwwskazaniem do stosowania diety Cambridge są:

 • cukrzyca insulinowa, porfiria, zespół Cushinga, udar mózgu i zawał serca w ostatnich trzech miesiącach

 • ciężkie postaci zaburzeń rytmu serca

 • operacja lub poważny wypadek w ostatnim roku, choroby nowotworowe.

 • bulimii, anoreksji, dny moczanowej, porfirii, niewydolności nerek i wątroby, alergii na białko i fenyloketonurii.

 • przeciwwskazaniem jest również stosowanie leków przeciwko zaburzeniom rytmu serca (np. digoxin), przeciwpadaczkowych (np. fenytoina), przeciwzakrzepowych lub leków psychotropowych.

 • Stosowanie leków MAOI (Inhibitory monoaminooksydazy) ..

 • Stosowanie leków na otyłość ..

 • Uzależnienie od substancji psychotropowych, narkotyków, alkoholu ..

 

Osoby przebywające w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy powinny skonsultować się z lekarzem czy nie ma medycznych przeciwwskazań do stosowania diety Cambridge.